ZAPOWIEDZI

Zapowiedź ślubna 1/2017:
Maciej Żymełka, stanu wolnego, wyznania rzymskokatolickiego, zamieszkały Ostrówiec 55 

Agnieszka Maria Sowińska, stanu wolnego, wyznania rzymskokatolickiego, zamieszkała Świba 33.

 

Zapowiedź ślubna 2/2017:

Paweł Hanas, kawaler, wyznania rzymskokat; zam. Świba

i

Agnieszka Tęsiorowska, panna, wyznania rzymskokat; zam. Mikorzyn

 

Zapowiedź ślubna 3/2017:

Bartosz Reutt, stanu wolnego, wyznania rzymskokatolickiego, zamieszkały Świba

i

Weronika Szczepaniak, stanu wolnego, wyznania rzymskokatolickiego, zamieszkała Hanulin.

 

Zapowiedź ślubna 4/2017:

Monika Aldona Ociepa, panna, wyznania rzymskokatolickiego, zamieszkała Świba 162

i
                         Marcin Tomczyk, kawaler, wyzn. rzymskokatolickiego, zam. Dobrydział 47

 

Zapowiedź ślubna 5/2017:

Radosław Mikołaj Starczan, kawaler, wyznania rzymskokatolickiego, zamieszkały Świba

i
 Agnieszka Ewa Kupczyk, panna, wyznania rzymskokatolickiego, zamieszkała Myjomice.

 

Zapowiedź ślubna 6/2017:

Tomasz Mariusz Możdżanowski, kawaler, wyzn. rzymskokat; zam. Świba 68
     i

Agnieszka Alicja Mikołajczak, panna, wyzn. rzymskokat; zam. Kierzno.

 

Zapowiedź ślubna 7/2017:

Paweł Piotr Możdżanowski, kawaler, wyzn. rzymskokat; zam. Wieruszów Podzamcze

i

Monika Magdalena Ferdynus, panna, wyzn. rzymskokat; zam Świba

 

Zapowiedż ślubna 8/2017:

Rafał Fuchs, kawaler, wyznania rzymskokat; zam. Trzcinica

i

Klaudia Krzywańska, panna, wyznania rzymskokat; zam. Świba

 

Zapowiedź ślubna 9/2017:

Marcin Wróbel, kawaler, wyznania rzymskokatolickiego, zam. Świba 190

i

Karolina Sip, panna, wyznania rzymskokatolickiego, zam. Domanin 9/11.

 

Zapowiedz slubna 10/2017:

Szymon Sołtysik, kawaler, wyznania rzymskokatolickiego, zamieszkały Świba 214

i

Edyta Pytlak, panna, wyzn. rzymsko kat., zam. Świba 214